Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.Pastoor Lars Peetam stelt zich voor

Beste parochianen,

Eindelijk is het dan zover dat ik mijzelf aan u mag voorstellen. Dat wil zeggen: op papier. Hoewel een mens natuurlijk niet gemaakt is van papier en inkt, zal ik toch een poging wagen.

Mijn naam is Lars Peetam, 34 jaar oud en afkomstig uit het Noord-Hollandse Assendelft. Bijna 10 jaar geleden, in 2005 ben ik door mgr. J. Punt, de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, tot priester gewijd. Sindsdien heb ik daar in verschillende functies in verschillende parochies en samenwerkingsverbanden met veel plezier gewerkt, het laatst als pastoor van de H. Maria Magdalenaparochie in Zaandam. Met 2 andere parochies werkten we daar aan een bestuurlijke eenwording die 1 september jl. zijn beslag heeft gekregen. Ondertussen ben ik nog bezig met de afronding van een proefschrift waar ik snel een punt achter hoop te zetten.

Boeiend genoeg allemaal, hoor ik u denken, waarom komt hij dan naar Breda? Dat verhaal begint ergens in 2013, toen ik via via vernam van het grote tekort aan priesters in het bisdom Breda. Natuurlijk hebben we in Noord-Holland ook geen overschot, maar verhoudingsgewijs staat het bisdom Haarlem-Amsterdam er qua aantallen beter voor. Dit is mede dankzij de priesteropleiding waar ik ook zelf mijn vorming heb ontvangen en die sinds 1999 meer dan 40 nieuwe priesters heeft voortgebracht. Zodoende kwam de vraag bij mij op “kan en wil ik daarin iets betekenen?” Mgr. Liesen kende ik al als een bevlogen en bezielende docent Bijbelexegese en Hebreeuws vanuit mijn opleiding, hetgeen de stap in het onbekende iets minder onbekend maakte. Na een periode van bezinning en goed nadenken en praten, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij geroepen voelde om een steentje bij te dragen aan de toekomst van het bisdom Breda. Mgr. Punt heeft deze ‘roeping binnen een roeping’ herkend en mij voor een periode willen uitlenen, waar ik hem heel dankbaar voor ben.

Zodoende kan ik per 15 november a.s. door mgr. Liesen benoemd worden tot pastoor van de Jeruzalem-parochie, de Maria Hemelvaart te Bavel en de Laurentiusparochie te Ulvenhout, samen met mgr. Vincent Schoenmakers, die al sinds enige tijd het fusieproces begeleidt als waarnemend pastoor en straks als moderator. Ik heb al kennis mogen maken met de diaken, de pastorale werksters en de team-assistente en met een afvaardiging van de besturen: ontmoetingen die me zeer bemoedigd hebben. Samen met hen en samen met u allen gaan we de toekomst vertrouwvol tegemoet.

Het zal u niet verbazen dat het voor mij als Noord-Hollander en Zaankanter best wel even wennen is in het Bourgondische Brabant en in de bruisende stad Breda. En ook bij u zal ik langzaam mijn draai moeten vinden, zoals u ook aan mij misschien zult moeten wennen! Maar graag ga ik die uitdaging aan en vertrouw erop dat we er samen iets moois van kunnen maken. En dat kan zeker als we dat doen in het voetspoor van Jezus. Volgelingen van Hem, achter Hem aan. Gaat u mee? We beginnen samen op zondag 16 november in de Mariakerk. Ik hoop dat het een mooie, nieuwe start wordt voor ons allen! Graag tot dan!

Uw toekomstige pastoor Lars Peetam.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.