nieuwe parochie zoekt nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht m/V

Vanuit de fusiecommissie – en specifiek de pastoors Lars Peetam en Vincent Schoenmakers – zijn we druk doende om bestuursleden te vinden voor de nieuwe parochie die per 1 januari 2016 van start gaat.

In eerste instantie hebben we mensen gezocht, bezocht en gesproken. Enkelen hebben toegezegd mede het nieuwe bestuur te gaan vormen.

In tweede instantie hebben we een ‘open oproep’ gedaan zodat mensen zich voor een bestuursfunctie kunnen melden of ons kunnen attenderen op geschikte kandidaten. Er hebben nu vier kandidaten toegezegd en zo zijn we nu bijna ‘op de helft’ want we willen een bestuur van negen personen, om alle portefeuilles goed te kunnen verdelen: personeelszaken, bouwzaken, financiën, communicatie – naast de taken van vicevoorzitter en secretaris.

In derde instantie willen we nu opnieuw vragen dat mensen zich melden of anderen aandragen, maar specifiek ook VROUWEN.  De kandidaat-bestuursleden die we nu hebben, zijn allen mannen. Meerdere vrouwen die we benaderd hebben, konden op ons verzoek niet ingaan.

Dus DE VRAAG:  willen naast mannen speciaal vrouwen zich melden die tijd en belangstelling hebben om in het bestuur van de nieuwe parochie te komen. Het is immers goed dat het bestuur bestaat uit – in allerlei opzichten – elkaar aanvullende bestuursleden.  Ook staan we ervoor open dat u ons attendeert op vrouwen-die-daarvoor-geschikt-en-daarop-betrokken-zijn.

 

Hartelijke groet,


Lars Peetam
Vincent Schoenmakers
pastoors

01 oktober 2015

------------------------- 

onderstaand de eerdere oproep.

 

We zoeken voor het bestuur van de nieuwe parochie met ingang van 1 januari 2016  enkele bestuursleden.

Taak
• Het parochiebestuur heeft een taak van besturen en beheren van gebouwen en goederen van de parochie alsmede een adviserende taak m.b.t. het pastoraat
• In  het bestuur dragen de leden verschillende portefeuilles: financiën, personeels- en vrijwilligerszaken, communicatie, gebouwen. Elke portefeuille wordt beheerd en gedeeld door twee personen in het bestuur.

Tijd
• Wat betreft tijdsbesteding in algemene zin moet gerekend worden met één reguliere vergadering per maand in de avonduren.
• Daarnaast vraagt beheer van een portefeuille – afhankelijk van de inhoud van de portefeuille – extra tijd, die echter met een collega-portefeuillehouder wordt gedeeld en afgestemd.

Profiel
Er hebben zich al enkele mensen beschikbaar gesteld om kandidaat- bestuurslid te zijn.
We zoeken nog een vijftal kandidaat bestuursleden.
• Bestuurservaring is gewenst, evenals bereidheid tot samenwerking.
• Van een bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij zich betrokken voelt op de R.K. kerk en meelevend is.
• Een evenwichtige samenstelling van het bestuur wordt nagestreefd. Daarom worden vrouwen en mannen, ook jongvolwassenen, uitgenodigd zich als kandidaat-bestuurder te melden

Procedure
• Mensen die zich kandidaat willen stellen of de aandacht willen vestigen op geschikte kandidaten, worden van harte uitgenodigd om dit zo spoedig mogelijk te melden bij een van onderstaande e-mail-adressen.
• Met kandidaat-bestuursleden zal een gesprek worden aangegaan door ondergetekenden over motivatie, eventueel behartigen van een portefeuille, betrokkenheid, tijdsbesteding, enz. 
• Afhankelijk van de uitkomst van de wederzijdse oriëntatie zal worden afgesproken of betrokkene wordt voorgedragen aan de bisschop, die de benoemende instantie is.

 

Lars Peetam, pastoor,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vincent Schoenmakers, pastoor
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.