parochiebestuur

Bestuur: 

Functie                              Naam                                     telefoon             
    kengetal 0161 tenzij anders vermeld
Voorzitter  Vincent Schoenmakers, pastoor - moderator   
  Lars Peetam, pastoor  
Vicevoorzitter Gerard Oomen 437060
Secretaris Hans van der Zanden 434047
Penningmeester Drik Hoogstede 432459
Bouwzaken Adriaan van Gestel 431533
Vrijwillgerszaken Toos Vermulst 431848
Communicatie Willem Pelkmans 431759 

Clusterindeling binnen het bestuur.

Sedert eind 2012 is binnen het parochiebestuur een verdeling gemaakt in 'clusters', waarbij elke bestuurder een aantal vrijwilligersgroepen als aandachtsgebied heeft. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar samenhang.

Doel van deze clustering is vooral om de onderlinge communicatie te verbeteren en minimaal 1 x per jaar de vertegenwoordigers van elke groep bij elkaar te roepen zodat samen te bezien kan worden welke wensen, verbeteringen of acties ondernomen kunnen of moeten worden. Tevens weet elke vrijwiligersgroep bij wie ze terecht kunnen met vragen en opmerking.

Clusterindeling  
bestuurder vrijwilligersgroepen
Adriaan van Gestel Koffieschenkers
  Klussers
  Kerkwerkers
  Bloemschikken
  Hand- en spandiensten      
Hans van der Zanden       Kosters
  Lectoren
  Acolieten
  Misdienaars
  Collectanten
Willem Pelkmans Vormsel
  Gezinsvieringen
  Eerste communie
  Kinderkoor Kikoba
  Kijk op kerk
Toos Vermulst Vrijwilligers
  Secretariaat PC
  Communie aan huis
Gerard Oomen Diaconie
  Caritas
  Vastenactie
Drik Hoogstede Volkszanggroepen
  Organisten
  Gregoriaans koor
  Brigidakoor
  Dirigenten
pastoraal team Avondgebed
  Doop
  Avondwake en cantors
  Huwelijksvoorbereiding
  Liturgiecommissie
  Voorgangers

Voor elke vrijwilligersgroep is een contactpersoon bekend. Zie hiervoor op: contact

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.