pastoraal team

Toekomstige verandering binnen pastoraal team.

Na het komende afscheid van pastor John Mersel per 1 april 2014 en pastor Wim Klein per 9 september 2014 zal er in de komende tijd een pastoraal team zijn van 4 personen. Nadere uitleg wordt gegeven in het document: veranderingen in pastoraal team en toekomstige taakinvulling

Pastores Team binnen het samenwerkingsverband.

Pastoraal team

Dhr. drs. L.A. Peetam, priester, pastoor

Op 16 november 2014 werd Lars Peetam als geïnstalleerd als pastoor binnen het samenwerkingsverband van de 3 parochies.

Tot 1 jan 2016 zal hij hierin samenwerken met Vincent Schoenmakers, die op 16 november als pastoor en moderator werd aangesteld. 

Lars Peetam werkte voorheen als priester binnen het bisdom Haarlem. 

zie ook: Pastoor Lars Peetam stelt zich voor

 

 

 

 

Dhr. drs. V.G.P.M. Schoenmakers, priester, pastoor en moderator

Het is voor ons samenwerkingsverband een grote eer, dat naast Lars Peetam ook Vincent Schoenmakers als pastoor-moderator aan ons is toegewezen. Wij zullen in ons samenwerkingsverband dankbaar gebruik maken van zijn grote kennis en ervaring.

De heer drs. V.G.P.M. Schoenmakers fungeerde al als vicaris-generaal onder de bisschoppen mgr. Muskens, mgr. van den Hende en mgr. Liesen.

 

 

mw. Ria van Oorschot - van Overveld. 

mw. Ria van Oorschot - van Overveld is eerstaanspreekbaar voor de parochiekern Laurentiuskerk en met ingang van 1 april 2014 ook voor de parochie Bavel. Zij is tevens verantwoordelijk voor de portefeuille diaconie. 

Voor verdere informatie over haar nieuwe functie voor de parochie Bavel: zie: pastor Ria van Oorschot

 

 

 

 

 

mw. Ineke Leemput - van de Wiel. 

mw. Ineke Leemput - van de Wiel is teamleider en eerstaanspreekbaar voor de parochiekern Petrus en Pauluskerk en is tevens verantwoordelijk voor het Pastoraat Jonge Gezinnen en het Jongerenpastoraat.

 

 

 

 

 

 Rob van Uden, diaken. 

Rob van Uden, diaken, werd geboren op 20 april 1960. In 1981 is hij getrouwd met Conny en samen hebben ze vijf kinderen. Na zijn studie aan de theologische faculteit in Tilburg werd hij in 1988 benoemd in de Martinusparochie van Princenhage. Sinds 1998 werkzaam in de regio. In de regio heeft hij naast algemene pastorale taken ook de portefeuille cathechese en de oecumenische contacten. 

 

 

 

 

mw. Marjan Luijben is verantwoordelijk voor het Ouderenpastoraat. zij is bereikbaar via parochie Ulvenhout op ma, di en do. 

 

Het werk van het pastoraal team wordt ondersteund door teamassistente, Renate Brouwers.

 

Emeriti en andere voorgangers

P.van Gorp, pastoor a.i.

Pastor P. van Gorp, priester. assisteert het team door voor te gaan in zondagsvieringen.

 

 

 

 

 

 

 

Pastor G BaetenPastor G. Baeten, priester, assisteert het team door voor te gaan in zondagsvieringen.

 

 

 

Harrie van DijkPastor H. van Dijk, pastoraal werker in de parochies Ulvenhout en Bavel (tot 2009) .

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.