Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.Veranderingen binnen het pastoraal team en de nieuwe taakverdeling

Veranderingen binnen het pastoraal team en de nieuwe taakverdeling.

Kleiner pastoraal team van het samenwerkingsverband. 

Met het vertrek van Jan Maarten Witteveen vorig jaar mei en John Mersel (per 1 april) en Wim Klein in de nabije toekomst (9 september) zal er voor de komende tijd (vanaf de beide vertrekdata) een pastoraal team zijn van vier personen: Ineke Leemput, Rob van Uden, Ria van Oorschot, Marjan Luijben (totaal 3.7 Fte). Vincent Schoenmakers, emeritus, is de waarnemend pastoor, Ineke Leemput de teamleider. Het team wordt ondersteund door de teamassistente, Maria Wojewodzic-de Win (06-14465183).

Keuzes en afspraken

Door deze verandering in het team – die het afscheid inhoud van drie collega’s,  die niet vervangen kunnen worden, was er de noodzaak om de taken die door het team moeten gebeuren opnieuw te bezien en te herverdelen. We hebben de besturen hieromtrent advies gevraagd. We beseffen dat we keuzes moeten maken. Wat voorheen met zeven pastorale beroepskrachten kon worden gedaan, kan nu niet op gelijke wijze door vier teamleden worden gedaan. Veranderingen zijn nodig. We hebben die momenteel in beeld, een herverdeling van taken is gemaakt.  De komende tijd zullen  afspraken gemaakt worden met werkgroepen in de verschillende parochiekernen, zodat de pastorale beroepskrachten meer inzicht krijgen op de werkzaamheden die ze daar gaan verrichten.

De taakverdeling die we voor de komende tijd tot 1 januari 2016, wanneer de fusie van onze drie samenwerkende drie parochies een feit zal zijn, voor ogen hebben is de volgende.

Eerst-aanspreekbare pastor

We vinden het belangrijk dat er voor iedere parochiekern een eerstaanspreekbare pastor is. Deze zullen op een vast dagdeel per week in de aan hen toevertrouwde parochiekern aanwezig zijn. De bereikbaarheid voor het pastoraat loopt ook via hen. De eerst-aanspreekbaarheid is als volgt (her)verdeeld:

  1. Mariakerk  - Sacramentskerk  -  Rob van Uden    tel. 06-42710068
  2. Laurentiuskerk (Ginneken)Bavel (vanaf 1 april 2014) - Ria van Oorschot  tel. 06-14465179
  3. Petrus-Pauluskerk  -  Ineke Leemput tel. 06-42710069
  4. Ulvenhout /Galder/Strijbeek (vanaf 9 september 2014)  -  Marjan Luijben. Tel. 06-54285024

Hoofdaandachtsvelden (respectievelijk na 1 april 2014 en 9 sept 2014) 

Pastoraat jongeren en jonge gezinnen – daarvoor is de verantwoordelijke Ineke  Leemput. 

Catechese en oecumene – verantwoordelijke: Rob van Uden.

Ouderenpastoraat - daarvoor is de verantwoordelijke Marjan Luijben.

Diaconie - daarvoor is de verantwoordelijke Ria van Oorschot.

Liturgie - waarvoor de priester in het team de verantwoordelijke is - wordt wegens de priester-vacature in het team, waargenomen door Rob van Uden.

Vertrouwen  en dank

We hebben er vertrouwen in dat we het pastoraal werk – anders dan voorheen - op een goede wijze kunnen voortzetten, ook dank zij de vele vrijwilligers die met ons meewerken.

 

Namens het pastoraal team

Ineke Leemput, teamleider

Vincent Schoenmakers, waarnemend pastoor 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.