Archief jaren

Archief: informatie uit deze website van de afgelopen jaren.

2014

Aan het eind van het ene jaar en aan het begin van het nieuwe jaar wordt de parochiekroniek opgemaakt. deze is te lezen: parochiekroniek 2013

Paus Franciscus gaf een opmerkelijk interview. Het interview kunt u nalezen: Interview met Paus Franciscus

Op zondag 12 januari vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats. Ook werd op die dag de vrijwilligerspenning uitgereikt. zie: vrijwilligersdag en penning 2014

Op zondag 30 maart nam pastor John Mersel afscheid van de parochie en zijn actieve loopbaan als pastor. Over John Mersel: Pastor John Mersel over zijn afscheid: het afscheid pastor John Mersel

Op zondag 6 april 2014 werd in de viering pastor mevr. Ria van Oorschot voorgesteld aan de parochie. Zij is na het afscheid van pastor John Mersel de eerst aanspreekbare voor Bavel. Vice voorzitter Gerard Oomen sprak haar toe: Welkom Ria van Oorschot

Op vrijdag 15 augustus hebben we afscheid moeten nemen van de zeereerwaarde heer Jan Bot.  In de Lucaskerk werd onder grote belangstelling, ook vanuit Bavel, zijn uitvaartmis gevierd. Een in memeorim: Bij het overlijden van Pastor Jan Bot

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 is het kinderkoor KIKOBA verzelfstandigd. lees meer: KIKOBA zelfstandig

 

2013

De DVD uitgebracht bij ter vgelegenheid van het 125 jaar bestaan van de huidige parochiekerk in Bavel is nog verkrijgbaar. Zie: DVD bij 125 jaar Kerk Bavel  en DVD bestellen

Op zondag 13 jan 2013 werd de vrijwilligersdag gehouden voor de vrijwilligers van de parochie. Tevens werd een bijzondere penning voor de derde maal uitgereikt. Een verslag en foto’s kunt u vinden onder Vrijwilligersdag 2013

Op dinsdag 22 januari 2013 vond een informatie bijeenkomst plaats in de parochiekerk waarin het parochiebestuur in gesprek ging met de parochianen over wat het standpunt van de parochie zou moeten zijn ten aanzien van de opdracht van de bisschop om binnen het samenwerkingsverband samen met Jeruzalemparochie en parochie Ulvenhout te komen tot vormen van fusie. Het bestuur presenteerde aan de hand van een PowerPoint presentatie haar ideeën en hoorde van de parochianen terug wat zij daarvan dachten. Op basis daarvan heeft het bestuur haar visie ingebracht binnen de gesprekken binnen het samenwerkingsverband.

Op dinsdag 4 juni 2013 vond het 25 concert rond 2 orgels plaats in de kerk van Bavel. zie verder onder: 25e Concert rond 2 orgels in Bavel.

Op dinsdag 11 juni 2013 vond er een dialoog avond voor ouders van jonge kinderen over o.a. de vraag welke plaats men ziet voor kinderen in de geloofsgemeenschap. Zie verder: bijeenkomst dialoog over dopen

Op donderdag 15 augustus 2013 nam Sjaak van der Veeken afscheid als dirigent van het Brigidakoor in Bavel. Zie: Sj. v.d. Veeken afscheid als dirigent van Brigidakoor

zie ook: parochiekroniek 2013 .

2012

Op zondag 15 januari 2012 stond de parochie H. Maria ten Hemelopneming in een stemmige viering, opgeluisterd door het Gregoriaans koor, stil bij de stuwende krachten achter de parochie. Onder grote belangstelling kregen twee vrijwilligers met een buitengewone staat van dienst de vrijwilligerspenning met bijbehorende oorkonde uitgereikt: Wil Carton en Jan van den Wijngaard. Zie verder onder: vrijwilligersdag 15 jan. 2012 en foto's vrijwilligersdag 15 jan 2012

In febr. 2012 werd de eerst fase van de samenwerking tussen de parochies Jeruzalem, Ulvenhout en Bavel afgesloten. zie : een fase in de samenwerking van parochies afgesloten

Op zondag 13 mei 2012 deden in 2 vieringen de communicanten van Bavel hun Eerste Communie. zie: Eerste communie 2012

Op eerste pinksterdag 27 mei 2012 vierde de parochie kerk haar 125 jaar bestaan. Er vonden in de weken daarna verschillende bijzondere activiteiten plaats i.v.m. dit bijzondere feit. Zie:parochie 125 jaar

in 2012 werd ook aan kinderen uit Bavel het vormsel toegediend. zie ook: fotos vormsel 2012

Op zaterdag 4 augustus 2012 ontving onze parochiaan dhr. Piet Boomaars uit handen van vicaris-generaal dhr. Vincent Schoenmakers de ridderorde van Paus Silvester. zie verder onder: Silvesterorde voor Piet Boomaars 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.