Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.25e Concert rond 2 orgels in Bavel.

25e Concert rond 2 orgels in Bavel.

Op dinsdag 4 juni 2013 vond voor de 25e maal het jaarlijkse concert op en rond de beide orgels in de kerk van Bavel plaats. Deze concerten zijn begonnen in 1987 toen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de parochiekerk er naast het fraaie hoofdorgel ook een portatief-orgel was gehuurd om de feestelijkheden muzikaal te ondersteunen. In 1988 is, mede door de grote inzet van Pastoor Riemslag, een kabinetorgel aangekocht zodat begeleiding vanaf het priesterkoor mogelijk werd.

Sedertdien werden jaarlijks concerten op beide orgels georganiseerd meestal op de eerste dinsdag van juni, waarbij aan vooral Bavelse organisten een podium geboden werd om hun orgels te laten klinken. Daarbij  werd in al die jaren ook altijd een combinatie gezocht van de beide orgels met een ander instrument of vocalist/koor. Zo kwamen o.a. de harp, saxofoon, trompet, dwarsfluit, gitaar, viool, marimba en accordeon aan bod, hetgeen altijd verrassende klanken en muzikale hoogtepunten opleverde.

Doel van deze concerten is om de luisteraars te boeien en om muziek te laten klinken die past in deze fraaie ruimte, daarbij gebruik maakt van de uitstekende akoestiek; muziek met een klank van herkenning of muziek die verstillend werkt en..…muziek die van alle kanten komt. Dat laatste wordt mede vorm gegeven door zowel het hoofdorgel (Loret-vermeulen / 1855 - 1940) op de koorzolder als het kabinetorgel (Flentrop 1976) op het priesterkoor te laten klinken en ook in dit jubileumconcert werd evenals voorgaande jaren op beide orgels tegelijk gespeeld.

Sonja van den Dries en strijkkwartet Felix

Ter gelegenheid van het jubileum stond de orgels zelf centraal. Dat geschiedde o.a. in een concert voor orgel en strijkers van Händel, gespeeld door Attie Vermeulen, en door een virtuoos solowerk door Jan Jansen op het hoofdorgel dat hier nog niet eerder klonk. Daarnaast klonken werken van o.a. Haydn, Mendelssohn, Blanco, de Bréville, en natuurlijk J.S. Bach. Medewerking werd verleend door Sonja van den Dries, sopraan en het strijkkwartet Felix, bestaande uit Lieke Daniels, Lotte Miegielsen, Amber Hendriks en Thomas van Geelen, allen studenten aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. De orgels zijn bespeeld door 3 Bavelse organisten: Attie Vermeulen, Jan Jansen en Drik Hoogstede.  Jan Monden sprak zoals gebruikelijk de verbindende teksten.

Voor een overzicht van alle concertandi in de afgelopen 25 jaar: zie 25 jaar concerten rond 2 orgels op een rij

Copyright © 2013. All Rights Reserved.