Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.een fase in de samenwerking van parochies afgesloten

 

Op 29 februari 2008 kreeg een projectgroep van de Jeruzalemparochie (Breda), de parochie H. Maria ten Hemelopneming (Bavel) en de parochie H. Laurentius (Ulvenhout) de opdracht om duidelijk te maken hoe de samenwerking in een nieuw Samenwerkingserband gestalte zou kunnen krijgen. Vanuit niks begonnen we aan dit proces en hebben zoveel mogelijk parochianen bij dit proces betrokken. Om elkaar beter te leren kennen werden volop gegevens uitgewisseld, een stappenplan werd opgesteld en er waren ontmoetingen van parochiebesturen, pastores en parochianen. In het vorig seizoen werd en een parochieplan geschreven dat op 1 februari 2012 door bisschop Liesen zijn goedkeuring aan het Parochieplan 'Liefde, respect, dialoog'. Een belangrijke fase werd afgesloten en hebben we een basis om aan de nabije toekomst te werken. Mede namens de besturen wil ik alle vrijwilligers en collega's die hebben meegewerkt bedanken voor het bereikte resultaat.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.