Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.vrijwilligersdag 15 jan. 2012

Bavelse parochiepenningen uitgereikt 2012.

Op zondag 15 januari 2012 stond de parochie H. Maria ten Hemelopneming in een stemmige viering, opgeluisterd door het Gregoriaans koor, stil bij de stuwende krachten achter de parochie.

Onder grote belangstelling kregen twee vrijwilligers met een buitengewone staat van dienst de vrijwilligerspenning met bijbehorende oorkonde uitgereikt:
Wil Carton kreeg de penning onder meer voor haar jarenlange activiteit in diverse koren en de verantwoordelijkheid die zij nam voor de afstemming tussen koren en diverse kerkdiensten. Met veel zorg en aandacht heeft zij ook jarenlang in de liturgietekstgroep gezorgd voor de samenstelling en productie van de misboekjes. Momenteel is zij één van de personen die wekelijks een voormiddag actief is op het parochiesecretariaat.
 
Jan van den Wijngaard kreeg de penning voor de onmisbare zorg die hij als koster besteedt aan de zondagsvieringen, doopsels, huwelijken en uitvaarten. Zeer plichtsgetrouw en zorgvuldig doet hij al het werk dat nodig is om elke viering vlekkeloos te laten verlopen. Hij verzorgt de tuin bij het parochiecentrum en zorgt dat het rond de kerk netjes blijft. Daarnaast is hij actief in de werkgroep Kerkbalans en bezorgt het kerkmagazine “Kijk op Kerk”.
Beiden waren zichtbaar verrast toen zij onder instemmend applaus van hun medevrijwilligers de unieke penning kregen overhandigd.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.