Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.



Vrijwilligersdag 2013

Vrijwilligersdag 2013

Op zondag  13 januari is er weer een vrijwilligersdag geweest in onze parochie. Alle vrijwilligers, en dat zijn er velen,  waren daarvoor uitgenodigd.  De dag werd geopend met een viering waarin pastor John Mersel voorging. En aan het einde van de viering werd het woord gevoerd door de vice-voorzitter van het parochiebestuur dhr. Gerard Oomen. Uit de toespraak van dhr. Gerard Oomen:

“Een grote groep vrijwilligers zet zich onbaatzuchtig in ter wille van de Bavelse parochie. Soms op zichtbare plaatsen maar vaak ook op minder zichtbare plaatsen. Door de betrokkenheid en de inzet van al deze vrijwilligers worden allerlei zaken geregeld en uitgevoerd waardoor de parochie goed kan functioneren. Dank aan al deze vrijwilligers.

Vandaag willen we weer een van deze vrijwilligers in het zonnetje zetten vanwege haar verdiensten op vele gebieden al vele jaren lang.

Toen Toon en Jo van Gestel - van Leijsen de activiteiten op hun boerderij hadden beëindigd en naar de Wildbraak verhuisden, werden zij op diverse fronten actief voor de parochie.Toon zette zich in voor allerlei klussen in en rond de kerk, plaatste elk jaar weer de kerststal in de kerk,werd lid van de volkszanggroep en op dinsdagochtend bemande hij het parochiesecretariaat.

Mevr.van Gestel, beste Jo, jouw drukke gezin werd toen wat minder druk, en jij ging op pad voor de vastenactie als collectant en je bracht ook “Kijk op kerk” rond. Je was actief lid van de bloemengroep voor de versiering van de kerk. Daarnaast leverde je ook jouw bijdrage in de liturgie-tekstgroep.Je ging zingen in het Brigidakoor en als er iemand uitviel voor het koffieschenken werd nooit tevergeefs op jou een beroep gedaan.

Bijna 20 jaar lang heb je samen met Toon de kapel op de Roosberg beheerd en onderhouden.Toon deed de tuin en jij zorgde voor de bloemen, het legen van de offerblok en het onderhoud binnen het kapelletje. Minstens 2-3 x per week, bijna dagelijks gingen jullie hier naar toe en door jullie verzorging zag het kapelletje er altijd goedverzorgd uit.

Beste Jo, samen met Toon heb jij jezelf jarenlang ingezet, en je bent nog steeds actief. Ik wil jou namens de parochie bijzonder bedanken en ik ben blij dat ik jou de parochiepenning mag uitreiken, je hebt hem dik verdiend.“

Onder een groots instemmend applaus van de vele aanwezigen waaronder ook vele familieleden (die buiten haar medeweten de kerk waren binnengekomen), nam de volkomen verraste Jo van Gestel de penning en bijbehorende oorkonde in ontvangst en mocht van de vele parochianen de felicitaties in ontvangst nemen waarbij zij door dit alles zichtbaar ontroerd was.

Na afloop van de dienst kwamen de vrijwilligers bijeen in zalencentrum ‘t Klooster alwaar onder het genot van koffie met worstenbrood en een goed gevuld glas er veel levendige gesprekken plaatsvonden. Er is immers genoeg om over te spreken, want de betrokkenheid bij wat er in onze parochie gebeurt is groot, zeker als het over de toekomst van de parochie gaat.  Het was, met buiten de blauwe lucht en het heerlijke zonnetje een mooie start van deze zondag.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.