Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.bijeenkomst dialoog over dopen

Op dinsdag 11 juni 2013 zal er om 20.00 uur in de Laurentiuskerk in Ulvenhout een bijeenkomst zijn waarin belangstellenden uit Ulvenhout, Galder, Strijbeek een Bavel van gedachten kunnen wisselen over enkele vragen samen met de pastores Wim Klein en John Mersel:

• Hoe denken ouder van jongere kinderen anno 2013 over het behoren tot een geloofsgemeenschap en welke invulling verwachten jullie hieraan te kunnen of moeten geven?
• Wil men en zo ja hoe, je kind vertrouwd maken met het Christelijk geloof?
• Hoe denken andere ouders hierover?

In de bijlage is de gehele uitnodiging te lezen. uitnodiging voor 11 juni

Copyright © 2013. All Rights Reserved.