Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.Sj. v.d. Veeken afscheid als dirigent van Brigidakoor

Afscheid van Sjaak van der Veeken als dirigent van het Brigidakoor.

Op donderdag 15 augustus 2013 nam Sjaak van der Veeken afscheid als dirigent van het Brigidakoor in Bavel. Hij heeft dit 27 jaar met veel passie en inzet inhoud gegeven, met als doel de muziek van het dameskoor dichtbij de mensen te brengen, zowel tijdens uitvaarten als tijdens feestelijke vieringen.

Tijdens de feestelijke viering van Maria ten Hemelopneming stond hij voor het laatst voor het Brigidakoor en samen met de organisten Attie Vermeulen en Jan Monden op de beide orgels werd het een mooi verzorgde dienst, voorgegaan door pastor John Mersel.

Sjaak van der Veeken werd op het eind van de dienst toegesproken door de pastor die hem dankte voor zijn jarenlange inzet voor de parochie en dan met name voor het Brigidakoor. Na een dankwoord van Sjaak van der Veeken vroeg pastor John Mersel de nieuwe dirigente Lieke Sweens naar voren te komen, zodat zij zich zo kon presenteren aan de aanwezigen. (Lieke Sweens had reeds tijdens een eerdere repetitie kennisgemaakt met het koor en samen met het korenkoepelbestuur en parochiebestuur tot goede afspraken kunnen komen om de directie over te nemen.)

Na afloop van de viering en de bloemenhulde bij de Mariakapel aan de Roosbergseweg was er een voor Sjaak van der Veeken geheel onverwacht feestelijk samenzijn ten huize van Guus en Wil Carton. Na de koffie met appelflap werd Sjaak uitgebreid toegesproken door de voorzitter van de korenkoepel Johan van Gestel, die de lange Bavelse koorgeschiedenis vanaf 1795 (!!) onder de loupe nam.  Hij memoreerde de gebruiken rond de vroegere Caecilia-feesten, de tot de 60-er jaren gebruikelijke hegemonie van de mannen op de koorzolder, de komst van dames bij het koor en de oprichting van het Dameskoor. Vroeger werd dit dameskoor het rouw- en trouwkoor genoemd, maar sedert al vele jaren is de naam gewijzigd in Brigidakoor, waarbij elk koorlid  een eigen bijzonder sierspeldje draagt. Johan dankte Sjaak voor al die jaren, voor zijn geduld, het zoeken naar de juiste muziek en de grote bereidheid om er voor het koor te zijn.

Vervolgens werd hem een bijzonder afscheidscadeau aangeboden: Daniëlle Polman-van Kuijk ontwierp en vervaardigde een kunstwerk dat het ritme van de muziek uitbeeldt in bewegende en dansende sprieten met muzieknoten aan hun uiteinde. En op de voet van het kunstwerk is het sierspeldje van het koor geplaatst. Sjaak was er duidelijk zeer mee verguld. Aansluitend werd zijn vrouw Lies door de korenkoepel in de bloemetje gezet.

Maar een feestelijk afscheid is natuurlijk niet compleet zonder een toepasselijk lied. Op de tekst van Corrie Vissers zongen de dames van het koor onder begeleiding van Jan Monden hun Sjaak toe en memoreerden daarin zijn verdiensten en inzet als dirigent, waarbij de superhoge tonen van gehoorapparaat niet onvermeld bleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat iedereen van een drankje was voorzien nam de vice-voorzitter van het parochiebestuur Gerard Oomen het woord. Ook hij memoreerde de jarenlange inzet van Sjaak, niet alleen voor het koor maar ook voor vele andere zaken zoals Caritas, Bavel 700 en het vroegere jeugdwerk: de gemeenschap van Bavel is hem veel dank verschuldigd.

Mede voor al deze grote verdiensten had Sjaak enkele jaren geleden de hoge kerkelijke onderscheiding in de vorm van de Silvesterorde ontvangen en waren Sjaak en zijn vrouw Lies ook koninklijk onderscheiden. Gerard Oomen sloot zijn toespraak met een bloemenhulde af.

Daarna was er nog urenlang een gezellig samenzijn,  waarbij een voortreffelijk buffet was voorbereid, en de aanwezige pastores, leden van het Brigidakoor, de vertrekkende en komende dirigent, de organisten, en de leden van het parochiebestuur met elkaar over vele gezellige zaken konden bijpraten in de mooie tuin onder de heldere hemel. Dit mede dankzij de grote gastvrijheid van Guus en Wil Carton die daarvoor hartelijk bedankt werden met bloemen en een fles.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.