Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.parochie 125 jaar

Festiviteiten 2012.

Kort overzicht van de festiviteiten zoals die hebben plaatsgevonden: :

- feestelijke H. Mis op 1e Pinksterdag 27 mei 2012 zie Feestelijke viering bij start festiviteiten

- 'Concert rond 2 orgels' op dinsdag 5 juni 2012 zie Na het concert rond 2 orgels

- feestelijke gezinsviering op zondag 17 juni 2012 zie gezinsviering met zegening van de sleutels

- Bavel Anno: tentoonstelling oude en nieuwe foto's van de kerk en kerkelijk leven in Bavel op zondag 24 juni 2012  zie ook  Tentoonstelling tijdens Bavel Anno . binnenkort zal een selectie uit die historische foto's op de website geplaatst worden. Voor de foto's van de fotoclub Nieuw Ginneken, zoals die op het grote scherm gepresenteerd werden in de kerk: zie presentatie fotoclub Nieuw Ginneken

- Medio december is de DVD beschikbaar gekomen. Deze zal aan alle vrijwilligers van de parochie aangeboden worden. Tevens is de DVD te bestellen via deze website. lees meer daarover onder DVD bij 125 jaar Kerk Bavel  De DVD is te verkrijgen/bestellen: zie onder DVD bestellen

Voor eventueel nadere informatie zie onder contact

 

Bavelse kerk en het 125-jarig bestaan.


Elk jaar vragen we onze nieuwe communicanten tijdens de rondleiding door de kerk of ze het jaartal op de eerste steen kunnen ontcijferen en dan vertellen hoe oud het gebouw al is.  hoeksteen met datum 1e steenlegging Kerk Bavel

De Romeinse cijfers MDCCCLXXXVI worden steeds met succes ontcijferd tot 1886.  De exacte datum is moeilijker te ontcijferen:  VIII Id. apr. is de 8e dag terugtellend van de Idus van april.  De Idus van een maand is 18 dagen voor de Kalendae van de volgende maand en die Kalendae is weer de eerste dag van de maand.  De Idus van april valt dus 18 dagen voor 1 mei oftewel op 13 april.  Van daar 8 dagen terug (13 april meetellend) komen we uit op 6 april.  Op woensdag 6 april jongstleden was het dus precies 125 jaar geleden, dat die steen gelegd werd.  In de Tilburgsche courant van 11 april 1886 lazen we daar het volgende over:

Tilburgsche Courant 11-4-1886
BAVEL, 6 April. Z.D.H. Mgr. P. Leijten, bisschop van Breda, heeft heden morgen den gedenksteen gelegd aan onze in aanbouw zijnde nieuwe kerk.  Geen wonder, dat alle woningen onzer nederige parochie met Neerland’s driekleur waren getooid, en elk zich beijverde om den beminden Bisschop te zien en zijnen zegen te ontvangen.  Mgr. Leijten toch was vier jaren onze gevierde pastoor en hoezeer ieder zich verheugde over zijne benoeming tot Bisschop zag men Z.D.H. echter noode heengaan. 


De bouw van de nieuwe kerk vergde vervolgens nog ruim één jaar.  Dezelfde courant meldde op 8 mei 1887:


Woensdag werd door Z.D.H. Mgr. P. Leijten, bisschop van Breda, de nieuwe parochiekerk te Kruisland ingewijd; een prachtig zomerweder luisterde niet weinig de indrukwekkende plechtigheid op.  Den 23en dezer zal door Z.D.H. ook de nieuwe kerk te Bavel geconsacreerd worden.  Zooals men weet was Bavel de gemeente, waar Z.D.H., vóór zijn benoeming tot bisschop, als pastoor werkzaam was.  De nieuwe kerk is een fraai gebouw, met tamelijk hoogen toren, en is een groot sieraad voor die gemeente; de bewoners gaan er dan ook trotsch op en zien verlangend uit naar het bezoek van hun vroegeren herder.


Op woensdag 23 mei 2012 en gedurende 6 weken daarna zal Bavel de 125e verjaardag van haar mooiste gebouw vieren.

 

 Tijdens Bavel Anno op 24 juni 2012 is in de kerk o.a. een foto tentoonstelling gehouden van oude foto's en een presentatie van foto's gemaakt door leden van de fotoclub Nieuw Ginneken zoals zij als fotografen naar kerkgebouw en inventaris keken. Daarbij opvallende doorkijkjes en bijzondere details.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.