feest Maria Tenhemelopneming

Op zaterdag 15 augustus wordt het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd in onze kerk. Onze Bavelse kerk is naar dit feest vernoemd. De viering begint om 19.00 uur, pastor Ria van Oorschot zal voorgaan en het Brigidakoor zal de viering muzikaal omlijsten onder leiding van Lieke Sweens en met orgelbegeleiding van Attie Vermeulen. Na afloop van de viering is er een gebed en bloemenhulde bij de Mariakapel aan de Roosberg. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren.

De zondagviering op zondag 16 augustus begint om 9.30.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.