taakverdeling pastoraal team na 22 november 2015

Taakverdeling Pastoraal Team

Ria van Oorschot neemt afscheid op zondag 15 november in Laurentius Ginneken / Breda en op 22 november in Bavel (viering van 11 uur). Na haar afscheid zal Rob van Uden eerstaanspreekbare voor de parochie Bavel worden.

Binnen het pastoraal team in een voorlopige nieuwe taakverdeling afgesproken i.v.m. het vertrek door pensionering van Ria van Oorschot.

Voor Bavel wordt Rob van Uden eerst aanspreekbare, voor RK-Laurentius Ginneken/Breda wordt dat Lars Peetam.

De woensdagochtend vieringen in Bavel worden verzorgd door Rob van Uden, Lars Peetam, Ineke Leemput en Harrie van Dijk. Rob van Uden en Lars Peetam zullen indien mogelijk ook spreekuur houden; afspraken kunnen worden gemaakt via het parochie-secretariaat in Bavel, dat op weekdagen geopend is (m.u.v. dinsdag) van 10.30 tot 12.00 u.

Rob van Uden neemt de diaconie in zijn portefeuille.

Doopvoorbereiding wordt gedaan door Lars Peetam, Rob van Uden en Ineke Leemput.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.