pastorale notities zomer 2012

pastorale notities zomer 2012

weekend 28-29 juli (week 30)

“Vermenigvuldigen is delen”

Kort geleden lazen we in de weekendviering het evangelieverhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Het verhaal dat meer dan 5000 mensen aten van vijf broden en twee vissen en daar meer dan genoeg aan hadden om ieders maag te vullen.

Dit verhaal komt wel zes maal voor in het nieuwe testament. Een teken dat de evangelisten dit verhaal goed vonden passen om uit te leggen wie Jezus van Nazareth ten diepste is.
Het wonder van dit verhaal zit ‘em niet in de eerste plaats er in dat zoveel mensen aan zo weinig voedsel voldoende hadden. De kern van het verhaal is dat Jezus niets heeft om uit te delen. Ook Hij is arm. Het wonder begint dus met niets, of beter gezegd met iemand, zonder naam, - het kan dus iedereen zijn, ieder van ons, - die bereid is om het weinige dat hij heeft afstaat. Die iemand denkt niet: “het is niet genoeg, ik begin er niet aan”, maar iemand die ophoudt met rekenen en tellen, omdat hij gelooft: als je je lege handen laat vullen met medelijden, dan word je rijk.

Dat jongetje met die vijf broden en twee vissen houdt niet het weinige dat hij heeft voor zichzelf, hij verkoopt het niet tegen geld, maar hij gaat mee in het mededogen van Jezus met de mensen die daar zijn en honger hebben. Dat is het begin van het wonder, hij brengt het wonder op gang, en dan wordt het weinige tot overvloed.

Kortom, wanneer je ophoudt met tellen en rekenen, maar deelt en niet wacht tot je genoeg hebt, wanneer je bij jezelf zegt “vermenigvuldigen is delen” dan komt er aan het delen geen einde. En iedereen heeft wel iets om te delen, een brood en wat vis, een goed woord, een luisterend oor naar andermans verdriet, een handigheid in het een of ander, behulpzaamheid, of gewoon een rolletje pepermunt. Ieder heeft wel iets, en als hij dat ietsje geeft, geeft hij iets van zichzelf, en dat is genoeg, want mens-zijn is altijd genoeg; niet wat mensen hebben, maar wat mensen zijn is als brood. En daarmee begint het wonder, steeds weer opnieuw.

 John Mersel, pastor

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.