pastorale notitie 3 april 2013

Pastorale Notitie

3 april 2013

Als ik de kranten van deze dagen mag geloven, is er weer veel mis met onze kerk en onze bisschop. Wat zou de bisschop allemaal niet gezegd hebben! Is die man wel van deze tijd, hoor ik mensen zeggen. Maar laten we eens bij de feiten blijven, ons verstand, ons hart gebruiken en tot tien tellen aleer we reageren. En natuurlijk, misschien zegt de bisschop  dingen die ons niet aanstaan, maar is daar iets mis mee? Mag een bisschop alleen maar dingen zeggen, die ons aanstaan? Ik hoop het van niet.
Maar goed, waar gaat het allemaal om? Uit het vele dat in de kranten staat, haal ik één ding: de paasbiecht. De bisschop zou gezegd hebben dat we voor Pasen weer moeten biechten en dan pas ter communie mogen gaan. Of hij dat ook echt gezegd heeft, weet ik niet, maar is dat iets nieuws? Is dat niet al eeuwen zo, dat we voor Pasen moeten biechten? Het gaat om twee van de vijf katholieke geboden - eens per jaar biechten en met Pasen ter communie gaan - en het is niet zo erg als iemand ons daar weer eens op wijst. Misschien had het in andere woorden, beter, prettiger in onze oren geklonken, maar ook hier geldt dat de inhoud van de boodschap het belangrijkst is.
En dan dat biechten zelf: wat is daar mis mee? Want wat is biechten? Natuurlijk ik ken al die verhalen wel over vaste rijtjes zonden die je opdreunde, maar is dat biechten? Wat is er mis mee als je eens je hart kunt openen en een luisterend oor kunt vertellen wat je allemaal bezig houdt zonder dat er een oordeel komt, zonder dat er aan je gedokterd wordt of psychologisch aan je gemorreld? Een oor dat geen partij kiest, maar je in je waarde laat, je je eigenwaarde teruggeeft, je helpt een knop in je leven te ontwarren of je een zetje geeft in de goede richting? Wat een opluchting is het om zo'n oor te vinden en daarna te horen dat je een goed mens bent. En je weet dat het bij dat oor blijft en geen eigen leven gaat leiden. Het zou een groot goed zijn als we in deze dagen veel van dergelijke oren zouden hebben; wat zouden die een ellende kunnen oplossen. En dat roept maar één vraag op: waarom reageren we zo heftig op al die - al of niet gezegde - woorden van de bisschop? Ik weet het antwoord op die vraag niet, maar soms vermoed ik dat er achter die heftige reacties een groot verlangen steekt, maar die rust en heelheid die de biecht kan brengen, of die we met het vieren van Pasen kunnen bereiken. Is het dan slecht dat iemand ons er weer eens opwijst welk een vreugde er in ons geloof steekt?
Ik dacht het van niet.

pastor wim klein

Copyright © 2013. All Rights Reserved.