pastorale notitie 14 augustus

Pastorale Notitie

14 augustus 2013


Vakanties zijn vreemde dingen. Men zegt dat ze er zijn om bij te komen en weer nieuwe krachten op te doen, zodat je daarna weer fris aan de slag kan, maar is dat ook zo? Want er zit ook een klein schaduwkantje aan al die rust en vrijheid: er komt ook tijd om over zaken na te denken, waar je normaal door alle drukte niet aan toekomt. Je aandacht wordt dan helemaal opgeslokt door de waan van de dag, maar op vakantie, bevrijd van al die sores, heb je opeens de rust om eens verder door te denken en stil te staan bij alles wat zich aandient. En als je dat doet, dan loop je de kans dat er zich vervelende vragen aandienen, of dat je je opeens realiseert hoe complex en bizar ons leven eigenlijk is. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan, maar dat is niet.
Afgelopen vakantie was zo´n vakantie: mooi weer, mooie dingen gezien, maar… je leest een artikel waarin zeer aannemelijk wordt gemaakt dat een deel van de Bijbel geen geschiedenis is en echt gebeurd, maar verhalen zijn om iets duidelijk te maken. En daar ga je: de grond onder je voeten weg geslagen. Wat is er dan wel ´waar´ van die Bijbel, de grondslag van ons geloof? Je leest een ander artikel over de economische situatie van ons land, en je vraagt je af wie er nog iets van begrijpt en wie in staat is daar nog iets moois van te maken. Je leest nog een artikel, dit keer over insecten, maar het resultaat is hetzelfde, ook daar is niets zeker en weet niemand de oplossing. Kortom: al die rust om eens lekker bij te lezen levert veel onrust op zonder dat je meteen ergens een lichtpuntje ziet. `Wie helpt ons hier uit´ denk je dan. Maar het mooie is dan dat het antwoord – of is het maar een antwoord? – zich vanzelf aandient en wel in dat zelfde artikel waarin wordt aangetoond dat die verhalen over Egypte in het Oude Testament waarschijnlijk helemaal niet historisch zijn, maar fictie om een bepaalde visie aannemelijk te maken.
Het gaat er eigenlijk niet om of iets exact zo gebeurd is of historisch waar is, maar of de visie, de gedachten erachter ´waar´ zijn, want het zijn ideeën, beelden die ons doen en laten leiden, waar we ons aan optrekken en die wij daarom voor ´waar´ houden. Het is dus eigenlijk helemaal niet relevant of iets exact zo gebeurd is, als verteld wordt; wat van belang is of iets ons aanspreekt, iets ons motiveert en in beweging brengt. En dat doen die verhalen uit de Bijbel, uit de economie of over insecten. Niet dat het zomaar verzinsels mogen zijn – ze moeten wel degelijk aansluiten bij onze beleving en ons dagelijks gedoe en, heel belangrijk, ze moeten ons raken. En dat deden al die verhalen tijdens de vakantie: ze brachten reuring en deden nadenken over wat we allemaal geloven, beweren en denken. Dat is een goede zaak, zeker als je je dan realiseert hoe menselijk het leven en ons geloof is. Dat geeft hoop, dat doet leven. En die vakantie?
Die heeft precies gedaan wat ie moest doen: nieuwe energie en frisse zin om weer aan de slag te gaan. Ik hoop dat u ook zo´n vakantie heeft gehad,

pastor wim klein

Copyright © 2013. All Rights Reserved.