specifieke informatie

De Diaconiegroep Bavel is samengesteld uit: Voorz.: John Mersel, Secr.: Adriaan van Gestel, Penningmeester: Nel Kouwenberg, Bestuurslid PR: Carlin Gommers

De Diaconiegroep stuurt met name de parochiële Caritas aan en organiseert de Caritas collectes.

Binnen de Caritas bestaat een samenwerking tussen Ulvenhout en Bavel. Aangezien in beide plaatsen er sprake is van een zekere onderbezetting kunnen belangstellenden zich aanmelden via o.a. de contactpersoon in Bavel: zie daarvoor onder contact.

Naast het werk van de Diaconiegroep wordt er vooral ook Diaconaal werk verricht door niet-kerkelijke organisaties zoals de Zonnebloem, KBO en de Vastenactie.

Ook kan er middels zogenaamde loketbegeleiding geholpen worden. Doel daarvan is om mensen met een laag inkomen en/of met fysieke beperkingen helpen gebruik te maken van de voorzieningen die de overheid biedt. Meer informatie via:  Loketbegeleiding

verkoop derde wereld producten t.b.v. Caritas

Copyright © 2013. All Rights Reserved.