tarieven kerkelijke diensten

Kosten diensten.

Volgens de richtlijnen van het bisdom Breda zullen voor 2017 / 2018 de volgende eigen bijdragen/stipendia in rekening worden gebracht voor kerkelijke diensten. 

dienst tarief  2017 tarief 2018
Huwelijksdienst € 580,- € 588,-
Uitvaartdienst (incl. avondwake) € 580,- € 588,-
Dienst in crematorium/begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst  € 386,- € 391,-
Reiskosten forfait € 15,-  € 15,-
Jubileumdienst € 291- € 295,-
Doop € 116,- € 118,-
Eerste Communie € 116,- € 118,-
Vormsel € 116,- € 118,-
Misintentie €   10,50 €   10,50

Bovenstaande tarieven worden, afhankelijk van de hoogte van de jaarlijks betaalde parochiebijdrage, niet of slechts gedeeltelijk in rekening gebracht.

De jaarlijkse parochiële bijdrage is gebaseerd op een opgave van het bisdom. Er wordt daarbij voor 2018 uitgegaan van € 118,- per jaar. Het geeft fiscaal voordeel als men de bijdrage schenkt via een 'overeenkomst voor periodieke gift in geld' (= een formulier opgesteld door de belastingdienst) of eventueel via een notariële acte.

Omdat onze kerk een ANBI (algemeen nut beogende instantie) is, wordt uw schenking voor de belasting volledig aftrekbaar als u deze door u en de parochie laat vastleggen, ervan uitgaande dat u gedurende minstens 5 jaar een vast bedrag wilt schenken.

 

Een voorbeeld van zo'n overeenkomst vindt u onder: periodieke gift in geld.

Voor verdere informatie kunt u hierover contact opnemen met Drik Hoogstede (tel. 0161-432459) of een notaris.

Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen met de penningmeester via het parochiesecretariaat; zie contact

Copyright © 2013. All Rights Reserved.