Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.Vormsel 2014

Vormsel 2014

 

Dit jaar zijn  38 kinderen uit het hele samenwerkingsverband Op reis gegaan met Paulus ter voorbereiding op hun Vormsel.

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben de vormelingen en hun ouders wat uitleg gekregen over het vormselproject, “met Paulus op reis”. Alle vormelingen hebben een projectmap gekregen en een paspoort wat hoort bij het project. Op deze eerste avond zijn de vormelingen ingedeeld in gastoudergroepjes met daarbij natuurlijk ook de gastouders.

De voorbereiding voor het Vormsel vind plaats tijdens bijeenkomsten met alle vormelingen maar ook in vijf bijeenkomsten in een gastoudergezin. In het gastoudergezin werd het project behandeld aan de hand van  een verhaal uit het leven van Paulus dat te horen was via een cd. Na dit verhaal moesten er allerlei opdrachten in de map gemaakt worden. Het gaat in het project over wie je bent en hoe je in het leven staat en hoe je kunt veranderen. Paulus zelf is ook veranderd van christenvervolger tot christen die de boodschap van Jezus verspreidt. Het op reis gaan met Paulus was voor de vormelingen ook letterlijk op reis gaan. We zijn tijdens de voorbereiding en de viering van het Vormsel en de slot bijeenkomst in bijna alle kerken van het samenwerkingsverband geweest.

We zijn begonnen met de informatieavond in de Mariakerk in de wijk Ypelaar. Vervolgens zijn we tijdens de vraagmaarraakmiddag in de kapel van Galder gestart en geëindigd. Tussendoor hebben we met de vormelingen een wandeling gemaakt naar de school in Galder. Daar werd de kinderen in twee groepen verdeeld, 1 groep ging met Diaken Rob van Uden mee en mochten aan hem alles vragen, de andere groep deed onder leiding van pastor Ineke een spel waarin ze op zoek moesten naar de koperdief.

De presentatieviering was begin december in de kerk van Bavel. Dit was een mooie viering waarin de vormelingen gepresenteerd werden. Tijdens deze viering hebben een paar muzikale vormelingen een muzikaal intermezzo verzorgd. OP donderdag 23 januari kwamen de vormelingen en de gastouders bij elkaar in de kerk van Ulvenhout. Om de vormselviering even door te nemen wat er nu allemaal precies gaat gebeuren en om even terug te kijken op het project. Tijdens deze bijeenkomst was ook de Vormheer Vicaris Wiertz aanwezig. Aan hem mochten de kinderen door middel van een spel vragen stellen. Een van de vragen ging over sociale media zoals facebook en twitter. De vicaris vertelde dat hij wel een facebook-account heeft maar daar niet zo heel veel mee doet en twitteren doet hij in tegenstelling tot zijn baas uit Rome, de paus, niet. Aaan het eind van deze bijeenkomst hebben alle gastouders ook nog een bedankje gekregen voor hun inzet. Op zaterdagavond 25 januari was de vormselviering in de laurentiuskerk in het Ginneken. Deze viering begon om 19.00u en duur de tot bijna negen uur. Het was een hele mooie viering die opgeluisterd werd door Puellae Cantantes het meisjeskoor van de sacramentskerk. Aan het eind van de viering nam de Vicaris nog even het woord en zei “het heeft te lang geduurd, maar voordat u daarover gaat praten en mopperen wil ik even uitleggen waarom het zolang heeft geduurd. Ik vind het belangrijk om tijdens het Vormen even een persoonlijk woordje te zeggen tegen de vormelingen en hun ouders, en als je dan zoveel vormelingen hebt duurt dat gewoon lang. Misschien moeten we volgend jaar maar met twee Vormheren komen bij zo’n grote groep.”

Door deze uitleg begrepen de mensen in de kerk waarom het zolang geduurd had, de vormelingen en hun ouders waren wel blij met het persoonlijke woordje van de Vicaris.

Er werd nog een groepsfotogemaakt en de vormelingen kregen allemaal nog een presentje en hun vormselcertificaat. De laatste bijeenkomst was de foto-avond en het kijken naar de toekomst, wat er allemaal mogelijk is om toch betrokken te blijven bij de kerk, zoals de tienergroepen in Ulvenhout en de Jeruzalemparochie. Deze bijeenkomst was in de Petrus en Paulus kerk aan het Graaf HendrikIII-plein in Breda. Dat was het eindpunt van de reis Met Paulus hopen wij dat de vormelingen de reis met het geloof zelf verder voortzetten.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.