koren en orgels

Onder de Korenkoepel vallen drie zangkoren, te weten: Brigidakoor, Gregoriaans-herenkoor en volkszanggroep. Zie verder onder korenkoepel onder koren in korenkoepel.

In de kerk van Bavel staan 2 pijporgels: het grote hoofdorgel (Loret/Vermeulen 1855/1940) en op het priesterkoor een kabinetorgel (Flentrop 1976). Zie verder onder orgels.

Naast de koren binnen de korenkoepel zijn nog enkele andere koren betrokken bij het verzorgen van de dienst:

- Zo wordt maandelijks door het KBO koor Gaudeum Vitae gezongen o.l.v. Alice van der Gaast.

- Het kinderkoor Kikoba verzorgt de gezinsvieringen.

KIKOBA zelfstandig

Al vele jaren kennen we in onze parochie het Kinderkoor Bavel. Vanaf het begin was dit koor één van onze parochiële koren. Met ingang van dit nieuwe schooljaar 2014-2015 gaat Kikoba als een zelfstandig popkoor verder. Door die zelfstandigheid wil het bestuur meer kinderen aanspreken en is dan ook al volop bezig met het opzetten van een ruimer repertoire. Als parochiebestuur ondersteunen we Kikoba van harte op deze nieuwe weg.

Kikoba verdwijnt hiermee niet uit het zicht. Ze blijven repeteren op hun vertrouwde plek in het parochiecentrum en gelukkig kunnen we ook in de kerk nog van hun optredens genieten, bijvoorbeeld tijdens de vieringen van de Eerste Communie en de gezinsvieringen met Pasen, Kerstmis en aan het eind van het schooljaar.

De gezinsvieringen blijven onverminderd belangrijk voor onze parochie, ook al worden ze niet meer allemaal door Kikoba opgeluisterd. De vindingrijkheid van onze werkgroep gezinsvieringen bleek al door het gebruik van bijvoorbeeld multimedia om de vieringen aantrekkelijk te maken.

Zie voor verdere informatie over Kikoba de website van  Kikoba.

- Het AmbiCiuS gemengd koor Bavel verzorgt veelal met Kerstmis de nachtmis en met Pasen/in de passieweek een van de diensten. Voor verdere informatie voor AmbiCius: zie de website van AmbiCiuS.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.