orgels

Over de orgels

In de kerk van Bavel staan 2 pijp-orgels: het hoofdorgel (Loret/Vermeulen 1855/1940) en een kabinetorgel (Flentrop 1976).

Het hoofdorgel, op de koorzolder achter in de kerk is (1854 bouwopdracht, 1855 in gebruikname) gebouwd door F.B. Loret uit Mechelen (B) als een mechanisch orgel voor de voormalige kerk in Bavel, die toen nog op het kerkhof tegenover de huidige kerk stond. In 1940 is het orgel door de Fa. Vermeulen uit Weert uitgebreid met een aantal registers en is de speeltafel omgedraaid. Bovendien werd toen het mechanische orgel omgebouwd naar de electropneumatische techniek. Het orgel heeft zeker een historische waarde, aangezien achter het nog grotendeels originele front nagenoeg al het oorspronkelijke pijpwerk van Loret nog aanwezig is. Vergelijkbare gerestaureerde Loret-orgels staan o.a. in Lith en Udenhout.

De speeltafel heeft nu 2 manualen en een vrij pedaal, met totaal 19 registers. In 2003 is het orgel geheel gerestaureerd. (info: boekje over de restauratie, 2003, te verkrijgen via het het parochiecentrum zie bij contact

In 2010 is de versiering van de orgelkas weer compleet gemaakt. Immers er ontbrak sinds mensenheugenis een ornament midden-boven in het front. Onderzoek bij andere orgels leverde op dat het hier een soort harp of lier betrof. Dank zij het eikenhouten snijwerk van dhr. C.van Heel uit Bavel is een kopie van een vergelijkbare harp/lier als op het zuster orgel in Utrecht teruggeplaatst en is het front weer compleet. Zie afbeelding.

Midden boven op het orgelfront de nieuwe lier

Het Kabinetorgel (een mechanisch orgel, dus zonder elektronica) dat op het priesterkoor staat, is in 1976 gebouwd door de firma Flentrop, en is met name bedoeld ter ondersteuning van de zang vanaf het priesterkoor tijdens de eredienst. Mede dankzij de hulp van Pastoor Riemslag (†) is dit orgel in 1988 vanuit de Parochie Steenbergen-Zuid naar Bavel gekomen. Het is een kopie van een oud instrument uit de 18e eeuw. In 2008 heeft een revisie van het pijpwerk en het mechanisch toetsgedeelte plaatsgevonden, uitgevoerd door de firma Flentrop. Daarbij is de stemming gewijzigd van ‘Werckmeister II’ in ‘gelijkzwevend’.

Door de bijzondere goede akoestiek in de parochiekerk komen de drie registers (8', 4' en 2') toch goed tot hun recht, zelfs samen met de klanken van het hoofdorgel.

zie voor verdere informatie: over het hoofdorgel op de website van Brabant orgel onder 'Bavel'.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.