huwelijk

Huwelijk: bezegeling van onderlinge liefde

De Bijbel begint met de schepping van man en vrouw naar Gods beeld en gelijkenis. Het is God die de mens uit liefde heeft geschapen en die de mens tot liefde roept. Eveneens volgens de Bijbel zijn man en vrouw voor elkaar bestemd. Als een man en een vrouw elkaar ontmoeten en elkaar liefhebben, willen ze altijd bij elkaar zijn. Het is dan de wens van God, dat die man en vrouw een onverbrekelijk verbond sluiten voor de rest van hun leven. De vorm die de Kerk daarvoor heeft, is het kerkelijk huwelijk.

Het huwelijk wordt beschouwd als een werkelijkheid, waarin de liefde van God zich openbaart en is daarom met recht een sacrament.

In tegenstelling tot het gebruik bij andere sacramenten, waarbij een bedienaar van de Kerk het sacrament toedient, zijn het bij een kerkelijke huwelijkssluiting de echtgenoten zelf die elkaar het sacrament toedienen. Een priester of diaken is daarvan getuige en spreekt daarna de huwelijks-zegen uit.

Tijdens de huwelijksviering beloven de echtgenoten ten overstaan van de aanwezige geloofsgemeenschap, elkaar trouw te zijn in liefde en geloof, in voor- en tegenspoed. Ze geven elkaar hun jawoord om op deze manier door God met elkaar te worden verbonden, wetende ‘dat wat God heeft verbonden, een mens niet mag scheiden.’

Vroeger was het burgerlijk huwelijk een formaliteit. Het échte trouwen gebeurde als vanouds in de kerk. Tegenwoordig is dat omgekeerd. Een burgerlijk huwelijk is de bezegeling van de liefde van man en vrouw, die weliswaar op papier wordt vastgelegd, maar toch kan worden verbroken. Pas als deze ‘overeenkomst’ is gesloten, kun je voor de Kerk trouwen. Een burgerlijk huwelijk is dus onderdeel van de volledige huwelijksvoltrekking en het kerkelijk huwelijk is aanvullend. Vanwege de sacramentele werking erkent de Kerk het huwelijk pas, als het in een kerk ten overstaan van een kerkelijke getuige is voltrokken.

Vergeleken met vroeger is ook de ontbinding van een huwelijk anders. Volgens burgerlijk recht is het relatief eenvoudig van elkaar te scheiden. Omdat het God is, die het huwelijk heeft voltrokken, is het in principe niet mogelijk voor de Kerk te scheiden. Volgens het kerkelijk recht zijn er wel mogelijkheden, maar een procedure tot nietigverklaring is vaak lang en ingewikkeld.

Lees verder over: De waarde van het huwelijk van Rob van Uden, diaken.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.