Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.De waarde van het huwelijk

De waarde van het huwelijk

Jezus zei: Wie het water drinkt dat ik geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat ik geef,
zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt
dat eeuwig leven geeft.

Surfen.

Als Henk achter zijn computer op internet zit te surfen, vergeet hij alles: Zijn werk, de stress, de ruzie over de appelboom van de buren, die zijn schutting bad beschadigd. Hij vergeet zelfs zijn kinderen en zijn vrouw. En vandaag, vandaag heeft Henk op het internet een prachtige website gevonden: www.marryyourpet.com, oftwel: een webpagina getiteld "trouw met je huisdier" .
Daar ziet hij een galerij met huwelijksfoto's: Sonja met haar poedel, Peter met zijn goudvis en E.J. met zijn kakatoe. Een pagina met allerlei huwelijkscadeautjes voor je huisdier.
En, niet onbelangrijk, de financiële kant: Het goedkoopste huwelijk is $10,-. Daarvoor krijg je een certificaat. Voor $ 35, - krijg je er een t-shirt bij en voor $ 200,- krijg je ook oog een borduurwerkje voor aan de wand.
Henk vond het allemaal heel aantrekkelijk. Hij riep Blacky , een vertederend klein vuilnisbakken rasje. En als hij in het beeldscherm ziet: Neem jij Henk, Blacky je huisdier, tot je wettige echtgenoot, dan hoeft hij enkel 'ja' aan te klikken. Vervolgens neemt hij Blacky op schoot, duwt met enige moeite de rechterpoot van het beestje op de knop ja. En warempel het lukt. Beiden hebben hun ja-woord gegeven. Henk en Blacky zijn getrouwd.

Wat ik u vertel is werkelijkheid, naar aanleiding van een klein krantenartikel, heb ik de site opgezocht en hij bestaat echt. De website is inmiddels uitgebreid en er zijn nu ook mogelijkheden om van je huisdier te scheiden. Uiteraard opnieuw tegen betaling.
Begrijpt u wat er op deze website gebeurd. Voor een aantal bezoekers van deze website zal het huwelijk een geintje zijn, een grap, waarover je vrienden en vriendinnen op een feestje vertelt. En dan haal je het certificaat en laat je zien dat het allemaal echt waar is.
Voor andere bezoekers is er wellicht sprake van een heel innige band met hun huisdier; misschien voortgekomen uit eenzaamheid, of misschien mensen die een groot verdriet met zich meedragen en troost bij hun huisdier zoeken. Als mensen uit deze groep hun goede geld aan deze geldklopperij uitgeven, des te erger.

Tekens van deze tijd.

Toch staat zo'n website niet op zichzelf. Niet alleen de computer technologie, maar onze westerse cultuur als zodanig, produceert dit soort uitwassen. Niet zo lang geleden trouwde in Amsterdam een vrouw met zichzelf voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Noorwegen gaf een stel elkaar het ja-woord, gescheiden van elkaar vanuit twee telefooncellen en het is oog niet zo lang geleden dat we op televisie het programma "How to marry a miljonair" hadden.

Als ik de berichten over het huwelijk op een rijtje zet, dan zie ik eigenlijk twee belangrijke ontwikkelingen in onze tijd: Juist omdat een huwelijk tussen twee mensen iets heiligs, speciaals, serieus, romantisch, of iets moois is, nodigt het uit tot spot, ironie en choquerend gedrag. En precies daarin vinden extremiteiten als trouwen met je goudvis, of trouwen met jezelf, of trouwen met een miljonair, hun voedingsbodem. Het aantrekkelijke is dan: dat het heilige wordt bespot, dat het romantische in het belachelijke wordt getrokken. In kranten en op televisie wordt ingespeeld op de kick, die het geeft, dat iets wat gaaf is kapot wordt gemaakt.De andere ontwikkeling is de beleving bij mensen dat het huwelijk juist een heel belangrijke dag is. En je ziet dan ook dat bruidsparen zich uitleven in creativiteit om het heilige, het speciale, het serieuze en het romantische op te voeren. En dat is ook typisch een tijdsverschijnsel: "pump up the volume", nog wat extra ‘speed’ om helemaal uit je dak te gaan. En zo is dat ook bij een huwelijk: méér, méér, méér, want dit huwelijk moet het mooiste sprookje uit duizend-en-één nacht worden.

De toegenomen aandacht voor het huwelijk.

Die hele ontwikkeling maakt dat het huwelijk inclusief het kerkelijk huwelijk volop aandacht krijgt. Het trendyblad "Bruid & bruidegom Magazine" meent dat op dit moment 6 op de 10 bruiden, die zich voorbereiden op hun huwelijk, een huwelijk in de kerk overwegen, en ook het blad "Life & living" van het onderzoeksbureau Trendbox ziet een toename van het traditionele huwelijk.

Toch kunt u zich voorstellen dat deze populariteit van het huwelijk met gemengde gevoelens wordt bekeken.. In de Trouw van enkele jaren geleden stond een artikel van een halve pagina groot over de populariteit van het kerkelijk huwelijk. Het artikel was weliswaar uit de losse pols geschreven, maar gaf hier en daar toch een aardig inkijkje:
Een pastor in Utrecht was zozeer gaan twijfelen aan zijn huwelijkspraktijk, dat hij een decennium geleden had besloten om het huwelijk als aparte viering af te schaffen. Als je wilde dat deze pastor je huwelijk inzegende, dan kwam je maar op zondag naar de kerk, niks geen toeters en bellen, maar een sobere plechtigheid, binnen de zondagsviering.
Een aantal dominees was minder negatief over de huwelijksvieringen. Toch klonk er in hun woorden iets door van het wel erg zuinige "baat het niet, dan schaadt het niet." Daarom was er ook een wat ironische opmerking in het artikel aanwezig: "Of kerkelijke huwelijken langer, even lang of korter meegaan dan huwelijken die alleen bij de burgerlijke stand worden voltrokken, daar is niets over bekend."

En ook wij zullen het steeds opnieuw bij de voorbereiding zeggen: Ook al geeft het kerkelijk huwelijk niet de mogelijkheid van scheiding, je kunt het niet omkeren: Dat het kerkelijk huwelijk een garantiebewijs is.

Effecten van het huwelijk.

Een paar dagen later stond er echter een artikel in de krant, dat méér aandacht in het land zou moeten krijgen: "Trouwen in de kerk doet minder snel scheiden". Aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen is wel degelijk een proefschrift verschenen, waarin met behulp van CBS gegevens onderzoek gedaan werd naar huwelijk, echtscheiding, en kerkelijkheid. Daar wordt met cijfers gestaafd, dat de kans op echtscheiding het grootst is onder onkerkelijken. De kleinste kans is bij gereformeerden en de katholieken en hervormden zitten daartussen in. En het gaat daarbij om grote verschillen. Bij onkerkelijken komt 2,5 tot 3 keer zoveel scheidingen voor dan bij gereformeerden. Conclusie: het kerkelijk huwelijk is een effectief, niet afdoende, maar wel een effectief middel tegen scheiding.
Als redenen wordt aangegeven de gehele kerkelijke voorbereiding:doordat de aanstaande partners ondervraagd worden, worden ze uitgedaagd tot zelfreflectie. doordat de kerk de nadruk legt op de onontbindbaarheid van het huwelijk, kan er een dubbel effect gerealiseerd worden; het kan namelijk invloed hebben op de beslissing om al dan niet voor de kerk te trouwen, maar het kan ook invloed hebben op de beslissing om met meer inzet groeiende verwijdering tegen te gaan.
Belangrijk bij dit onderzoek uit Nijmegen is dat zowel de formele als de inhoudelijke kanten van het kerkelijk huwelijk van waarde blijken.
In de afgelopen decennia is er weinig aandacht geweest voor die formele aspecten van het huwelijk, zoals de kerkjuridische verbintenis en de onontbindbaarheid. Als je echter kijkt wat voor zware psychische belasting een scheiding kan (!) betekenen voor partners en eventuele kinderen, zie je dat je ook de formele aspecten niet mag verwaarlozen. Als je je realiseert wat een blijvende wonden er soms veroorzaakt kunnen (!) worden en wat een financiële ellende er uit een scheiding kunnen (!) volgen, dan realiseer je je, dat precies deze formele kant, die blijkbaar beschermend werkt, niet te verwaarlozen is.

De inhoud van het huwelijk.

En dan de inhoudelijke kant. Blijkbaar biedt de kerk ook jonge mensen van vandaag de gelegenheid tot verdieping en reflectie van hun leven. En dat kun je met recht een blijde boodschap noemen: In de kerk borrelt nog altijd een bron van levend water. Waarom is dat zelfbewustzijn bij de kerkleden maar zo beperkt aanwezig? Beseffen we dat er in onze kerken aanwezig is: we hebben een bron van levend water.

Nee, op allerlei plaatsen in de samenleving merk je juist dat het veel veiliger is om over het kerkelijk huwelijk met een zekere afstandelijkheid en ironie te spreken. Sterker: Het geniet een zekere populariteit om deze bron van levend water vol te gooien met modder.

Aan u de uitnodiging:

Kom, ieder van u, die zijn leven meer diepgang wil geven.
Ieder van u, die zich wil scharen aan de zijde van hen,
die het goede van menselijke relaties willen bevorderen in plaats van afbreken.
Kom en drink van de bron,
die Christus is,
die kerk is,
die evangelie is.
Vier je huwelijk, als een gave.
Verbindt je aan God en bidt dat hij je nabij is
in het prachtige avontuur dat een huwelijk kan zijn.

Rob van Uden, Diaken
Werkzaam in de regio Bavel, Breda, Ulvenhout, Galder, Strijbeek

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.