vormsel

Vormsel: indaling van Gods Geest

Woorden van Christus.

Christus heeft voor de tijd na zijn dood de komst en tegenwoordigheid van de Heilige Geest beloofd.

Zijn belofte is in vervulling gegaan op het feest van Pinksteren, toen de Geest over zijn leerlingen werd uitgestort. Christus zelf heeft over de werking van de Heilige Geest aan de apostelen gezegd: "Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde."

Na de nederdaling van de Heilige Geest gingen de apostelen ertoe over om zelf de Heilige Geest in de christelijke gemeenschappen door te geven door middel van handoplegging. Ze achtten het nodig om gedoopte gelovigen door instorting van de Heilige Geest in hun geloof te sterken, zodat ze met des te meer kracht hun zending konden vervullen: te getuigen van Jezus Christus.

Handoplegging en zalving

Bij het vormsel ontvangt de gedoopte, net als ten tijde van de apostelen, door handoplegging de gave van de Heilige Geest, waardoor hij wordt gesterkt in zijn geloof en een zendingsopdracht krijgt. Dat is de eerste betekenis van het sacrament. De andere betekenis ligt in een zalving, die de band bezegelt die een mens bij zijn doopsel met Christus is aangegaan en die bevestigt dat de gedoopte gelijkt op Christus, de Gezalfde. Het vormsel zet een zegel dat onuitwisbaar is en daarom slechts één maal kan worden toegediend. Met dit sacrament wordt de christelijke inwijding voltooit, die met het doopsel is begonnen.

Zie voor meer informatie de rubriek Jeugd en Jongeren, voor adresgegevens de rubriek contact

Foto's Vormsel 2013

zie voor foto's voorgaande jaren: Archief jaren

Copyright © 2013. All Rights Reserved.