ziekenzalving

Ziekenzalving: teken van Gods nabijheid

Aan ernstig zieke mensen, aan mensen die voor een (levensgevaarlijke) operatie staan of die hun levens-einde voelen naderen kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend. Dit sacrament geeft de zieke of stervende persoon de genade van de heilige Geest. Het geeft de mens hulp en steun tot zijn heil en het schenkt hem hoop en vertrouwen op God en tegen de angst voor de dood en eigen zonde. Het sacrament is bedoeld om kracht te geven in het lijden, het kan genezing verlenen en zonodig vergeving van zonden.

In het evangelie wordt getuigd van de lichamelijke en geestelijke zorg van Jezus voor zieken en van de opdracht om hulp en aandacht aan hen te beste-den. Het sacrament van de ziekenzalving is door Christus ingesteld en wordt in de brief van de heilige apostel Jakobus aanbevolen. In deze brief staat dat zieken met olie moet worden gezalfd met het doel dat ze worden gered en om hulp en genade van de heilige Geest te ontvangen.

Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving het heilig Oliesel of het laatste sacrament genoemd. Deze benamingen hadden sterk de bijklank van de naderende dood. Maar de ziekenzalving wordt niet alleen aan stervenden toegediend. Aan mensen die bijzonder zwak zijn, ook zonder dat ze aan een levensbedreigende ziekte lijden, kan de ziekenzalving worden toegediend.

Het sacrament kan worden herhaald, telkens als de noodzaak daarvoor aanwezig is, bijvoorbeeld bij herhaalde operaties of bij mensen op hoge leeftijd, waarvan de gezondheid achteruit gaat. Het sacra-ment van de ziekenzalving kent een aantal vaste elementen:

- biecht of bezinning;

- de zalving, waarbij met gewijde olie op voorhoofd en beide handen een kruisteken wordt maakt;

- de zegen met handoplegging en

- het ontvangen van de Communie.

Met het sacrament ontvangt de stervende vergeving van zonden. Het toedienen van het sacrament is voorbehouden aan priesters. Diakens en pastoraal werkenden kunnen wel een zieken-zegen geven.

Zie voor contactgegevens onder  contact

Copyright © 2013. All Rights Reserved.