overlijden

Verzoek om uitvaart

Is een naaste van u overleden en wenst u een uitvaartdienst, dan wordt dat geregeld via de uitvaartondernemer. Deze neemt contact op met de parochie om hierover afspraken te maken.

Nadat de melding is ontvangen neemt de voorganger zo spoedig mogelijk contact op met de nabestaanden om de dienst voor te bereiden.

In principe gaat de voorganger mee naar het crematorium of naar de begaafplaats. In de viering is een koor aanwezig, tenzij u anders wenst. Dit gebeurt altijd in overleg met de voorganger. 

Voor gebedsintenties na overlijden, zie: misintenties onder 'na een uitvaart'.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.